Terminlər
Çap E-poçt

automatic network routing

şəbəkənin avtomatik marşrutlaşdırılmas

 

address mask

ünvanın maskası

 

address

ünvan

 

access server

müraciət serveri

 

at sign

@ işarəsi

 

analog device

analoq qurğu

 

blend

qoşulma (bağlanma) elementi

 

blit

böyük massivin köçürülməsi

 

back-end services

server xidməti

 

WAITS (Wide-Area Information Transfer)

regional informasiya ötürülmə system

 

wireless

naqilsiz

 

wireless LAN

naqilsiz LAN

 

wireless local loop

naqilsiz yerli xətt

 

WAN (Wide-Area Network)

qlobal şəbəkə, regional şəbəkə

 

wireless transceiver

naqilsiz ötürücü

 

WAP (Wireless Access Protocol)

naqilsiz müraciət protokolu

 

WLS (Wireless Local System)

lokal naqilsiz əlaqə sistemi

 

Web address

Web-ünvan

 

Web page

Web-səhifə

 

Web server

Web-serve

 

Web-based

Web texnologiyasına əsaslanmış

 

Webcast

Web-yayım

 

Webmaster

Web-master, vebmaster

 

wide-area network

qlobal şəbəkə

 

wideband

enlizolaqlı

 

WIN (Wireless Inbuilding Network)

bina daxili naqilsiz şəbəkə

 

WSS (Wireless Subscriber System)

naqilsiz abunə sistemi

 

WWAN (Wireless Wide Area Network)

naqilsiz qlobal şəbəkə

 

WWW (World Wide Web)

ümumdünya hörümçək toru, WWW

 

Windows

Windows əməliyyat sistemi

 

LAN (Local Area Network)

lokal [hesablama] şəbəkə

 

LLC (Logical Link Control)

məntiqi kanalın [əlaqənin] idarə olunması

LAN adapter

lokal şəbəkə adapteri

 

LAN network manager

lokal şəbəkənin idarə olunması proqramı

 

LAN outer network

сari lokal şəbəkəyə nəzərən xarici şəbəkə

 

LAN switching

lokal şəbəkələrin kommutasiyası

 

local access and transport area

lokal müraciət və öturmə sahəsi

 

local area network

lokal şəbəkə

 

local communications network

lokal kommunikasiyalar şəbəkəsi

 

password
parol

 

PC (Personal Computer)
fərdi computer

 

peer-to-peer communications
bərabər hüquqlu qovşaqlar arasında ötürmə (şəbəkədə)

 

peer-to-peer network
bir ranqlı şəbəkə

 

pipe
proqram kanalı

 

PQO (Parallel Query Option)
paralel sorğuların emal vasitələri

 

RJ-45 (registered jack)
RC-45 (qeydə alınmış yuva)

 

ROM (Read Only Memory)
daimi yaddaş qurğusu

 

routed protocols
izlənilmiş protokollar

 

router
marşrutizator

 

routing
marşrutlandırma
 

routing domain
marşrut domeni

 

S/WAN (Secure Wide Area Network)
təhlükəsiz qlobal şəbəkə

 

soft modem
proqramlaşdırılan modem

 

SAN (Storage Area Network)
yaddaş qurğuları şəbəkəsi

 

screen saver
ekran qoruyucusu

 

split
alt bölmə

 

split horizons
ayrılmış horizontlar

 

standard network access protocol
şəbəkəyə müraciətin standart protokolu

 

send
göndərmək

 

static
statik

 

serial control port
ardıcıl idarəetmə portu

 

server maintenance
serverin texniki xidməti

 

switching
kommutasiya

 

switching hub
kommutasiya olunan hab (konsentrator
 

AKTİV BÖLMƏ

BİZİM TOOLBAR

Bizim yeni "toolbar"ı aşağıdakı linklərdən yükləyə bilərsiniz:

İE 7+
Mozilla Firefox 3+
Safari